instalator

Odnawialne źródła energii w domu jednorodzinnym – co wybrać?

Dzięki odnawialnym źródłom energii (OZE) możemy nie tylko chronić środowisko naturalne, ale również swoje zdrowie. Jakie OZE wykorzystuje się w domach jednorodzinnych?

Pod pojęciem odnawialnych źródeł energii znajdują się takie źródła energii, których stosowanie nie jest powiązane z ich długotrwałym deficytem, ponieważ w krótkim czasie następuje ich odnowienie.

OZE są alternatywą dla tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii, na przykład takich jak węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa, których zasoby powoli się wyczerpują.

Do odnawialnych źródeł energii zalicza się:

  • promieniowanie słoneczne
  • wiatr
  • opady
  • pływy morskie i fale morskie
  • geotermię

Chociaż odnawialne źródła energii nie są jeszcze powszechnie wykorzystywane w Polsce – szacuje się, że w 2017 roku pokrywały one około 5,3 proc. zapotrzebowania na energię – to jednak są przyszłościowym wyborem.

OZE w domu jednorodzinnym

Odnawialne źródła energii nie są zarezerwowane tylko dla dużych korporacji, które dysponują wysokimi kwotami na inwestycje tego rodzaju.

Z OZE można korzystać na wiele sposobów – także jako indywidualny konsument, właściciel domu jednorodzinnego. Jakie rozwiązania są stosowane wówczas najczęściej?

Energia słoneczna

W gospodarstwach domowych najczęściej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia słoneczna.

Z jej wykorzystaniem można pozyskiwać dwa rodzaje energii, a mianowicie energię cieplną oraz energię elektryczną.

Do pozyskania energii cieplnej wykorzystuje się kolektory słoneczne – najczęściej stosowane są one do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Mogą również wspierać ogrzewanie całego budynku lub podgrzewać wodę basenową.

Aby uzyskać energię elektryczną ze słońca, stosuje się instalacje fotowoltaiczne. Instalacje te wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, które wyglądają podobnie do paneli solarnych. Wytworzony prąd można wykorzystać we własnym gospodarstwie na swoje cele, można także zmagazynować go w akumulatorach albo odprowadzić do sieci energetycznej.

Energia geotermalna

Oprócz tego w domach jednorodzinnych coraz częściej stosuje się pompy ciepła. To urządzenia, które najczęściej pozwalają na pozyskanie ciepła do ogrzewania domu z wykorzystaniem energii geotermalnej. Odbierają ciepło z gruntu – także w mroźne dni, a następnie wykorzystują je do ogrzewania budynku.

Dobór odpowiednich instalacji wykorzystujących OZE do domowego użytku powinien bazować przede wszystkim na lokalnych uwarunkowaniach – aby określić, czy konkretne źródła energii są dostępne w danym miejscu, wykonuje się specjalne pomiary.

Na ich podstawie sprawdza się, czy instalacja OZE jest opłacalna, a także po jakim czasie może ona przynieść zwrot z inwestycji.

Jak zacząć stosowanie OZE w swoim domu?

Aktualnie dostęp do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii jest coraz łatwiejszy. Jeśli chcemy zastosować je w swoim domu, najlepiej skorzystać z pomocy ekspertów w tej właśnie dziedzinie.

Firmy zajmujące się OZE są w stanie zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę – obejmuje ona wykonanie odpowiednich pomiarów, dobór najlepszych rozwiązań, montaż urządzeń oraz ich serwis i konserwację.

Usługi w tym właśnie zakresie oferuje między innymi firma Solaris OZE, która od lat zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. Swoje usługi kieruje zarówno do klientów biznesowych, jak również indywidualnych.

Zatem odnawialne źródła energii to bardzo dobry wybór również dla właścicieli domów jednorodzinnych – nowoczesne instalacje bazujące na OZE pozwalają na uzyskanie dostępu do taniej, ekologicznej i bezpiecznej energii!